blic-2.jpg

U sred velikog posla javio se novinar Blica sa željom da nas poseti i napravi reportažu o našem poslu, tačnije, interesovalo ga je grnčarstvo. Preko sredstava informisanja došao je do nas. U trenutku njegovog dolaska nekoliko kandidata nam je sticajem okolnosti otkazalo čas keramike tako da smo mogli da se predano posvetimo pitanjima novinara.

blic-1.jpg

Kao u nekoliko navrata do sada, iznosio sam da je propaganda sastavni deo posla svakog krativnog stvaraoca. Način i mogućnosti da  kreativni rad bude dostupan svima je u tesnoj vezi i saradnji sa medijima.

Veliku ulogu u afirmaciji jednog stvaraoca i publikaciji njegovog dela imaju pisani mediji.Putem pisanih medija mogućnosti za popularisanje i prikazivanje kreativnog rada su neizmerne.Međutim, ništa manje od drugih zastupljenih medija. Ono što želim da apostrofiram je permanentna akcija da bi se prikazao kreativna rad.

blic-4.jpg

Česta pitanja koja nam upućuju klijenti da je ponuda usluga veoma mala, tačnije, ne postojanje pravih informacija. To je posledica nekompetentnosti ogranizacija koje se putem publikacije i organizacije rada zalažu da prezentuju široj javnosti a posebno određenim interesnim grupama postajanje žiroke ponude. Otuda potreba da pored kreativnog rada stvaraoc se na podjednak način trudi da afirmaciju potražuje putem medija u korist plasmana svojih usluga.

blic-3.jpg

 

Jan
20
Postavljeno dana 20.01.2008
vezano za (Edukacija - škola keramike) autor DAMM Keramik Studio

Od 2006. godine uključili smo rad sa najmlađim kandidatima u okviru programa edukacije . Škola keramike je tako koncipirana da stalnim uvođenjem novina ostaje veoma atraktivna za širu publiku.

Veliki značaj za proširivanje naše delatnosti kreativnim radionicama za decu od presudnog uticaja imali su mediji: B92, TV Pink - Pink kids, TV Happy.

Ostvareni kontakt bi trebalo vremenom obnavljati novim i atraktivnim dešavanjima unutar naše radionice. U aktivan rad mogu se uključiti deca, kako predškolskog tako i školskog uzrasta.

Radionica ima za cilj da zainteresuje potencijalne aktiviste, da otkrije i naglasi njihov kreativni izražaj i rad na motoričkim funkcijama. U sklopu kreativne radionice upoznajemo teoriju iz oblasti istorije umetnosti, istorije keramike, malim tehnološkim upoznavanjima, sve u vidu zanimljivih i interesantnih priča prikladnih dečijem uzrastu.

Posebnu zanimljivost deci predstavlja rad na grnčarskom kolu kao najzanimljivije iz trenutnog programa koga nudimo. Kao kruna rada sa decom organizujemo na kraju godine veliku izložbu u foajeu – galeriji AD Đuro Salaj.

Kreativna radionica - škola keramike, odvija se jednom nedeljno (nedelja od 14 – 16h) , na mesečnom nivou. Svi napravljeni radovi postaju vlasništvo dece i po potrebi, doneti ih pred izložbu koja će biti vizuelno i medijski zastupljena.

Veoma smo otvoreni za svaki vid informacija i pojašnjenja.